آدرس :
تهران، خیابان استاد نجات اللهی،
روبروی پارک ورشو، پلاک ۱۷۷

تلفن :
41021000 21 98+ (30 خط)
فکس :
88902778 21 98+

مدیریت :
director@samimgroup.com
فروش :
sales@samimgroup.com
پشتیبانی فنی :
ts@samimgroup.com