آدرس :

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، خیابان غفاری، شماره ۲۶

         کدپستی : ۱۵۸۹۸۷۳۸۵۵

تلفن :

۴۱۰۲۱۰۰۰ ۲۱ ۹۸+ (۳۰ خط)

فکس :

۴۱۰۲۱۱۰۰ ۲۱ ۹۸+

مدیریت :

director@samimgroup.com

فروش :

sales@samimgroup.com

پشتیبانی فنی :

ts@samimgroup.com