کارت واسط بین دوربین و استودیو و اتاق کنترل مرکزی

IIP-2000-CSIR

IP Intercom Panel Camera and Studio Interface 1RU Rackmount

IIP-2000-CSIR : سیستم جامع اینترکام صمیم به منظور ایجاد ارتباط صوتی بین کاربران قسمت‌های مختلف به صورت یکپارچه بر بستر شبکه بنا شده است.

IP Intercom Panel Camera and Studio Interface 1RU Rackmount کاملا به صورت بومی طراحی شده است، بنابراین نیاز به طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت جدیدی برای برقراری ارتباط ندارد و می‌توان از زیرساخت‌های موجود در شبکه استفاده نمود.

علاوه بر این، عملکرد سیستم بر بستر شبکه باعث شده تا سیستم از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار باشد، به طوری که می‌توان به راحتی سیستم را توسعه داد.

به منظور ایجاد ارتباط صوتی دو طرفه از اتاق فرمان با دوربین‌ها و استودیو، از یک واسط استفاده می‌شود که از طریق شبکه به پنل‌های کاربری (معمولا سخت‌افزاری مستقر در اتاق فرمان)، متصل شده و با تنظیمات لازم می‌تواند هشت کلید از پنل‌های کاربری را به حداکثر شش دوربین و دو مجری مستقر در استودیو جهت ارتباط صوتی دو طرفه مرتبط کند.

البته در این ارتباط صوتی دو طرفه، پنل کاربری موردنظر امکان شروع ارتباط با هریک از دوربین‌ها و مجری‌های مستقر در استودیو را داشته و تصویربرداران پشت دوربین‌ها و مجری‌ها امکان شروع ارتباط را ندارند.

IIP-2000-CSIR