دیکدر صدای چند کاناله

MCD-1080

Multi Channel Audio Decoder

دیکدر صدای چند کاناله : کارت MCD-1080 یک دیکدر هشت کاناله صدا است. این کارت سیگنال صدای فشرده TS را از ورودی IP یا DVB-ASI دریافت کرده و می‌تواند پس از انتخاب سرویس مورد نظر توسط کاربر، خروجی صدای دیکد شده را به DAC یا AES transmitter ارسال کند.

Multi Channel Audio Decoder همزمان هشت سرویس، بهره‌ی قابل تنظیم، پایش وضعیت ورودی و خروجی‌ها از قابلیت‌های اصلی این کارت می‌باشند. تنظیمات و کنترل کارت را می‌توان از طریق واسط کاربری تحت وب محصول و پروتکل SNMP انجام داد.

MCD-1080