سیگنال رسانی

این گروه از محصولات جهت ایجاد زیر ساخت ارتباطی به منظور انتقال سیگنال با کیفیت FHD بین نقاط معین  مورد استفاده قرار می گیرند.
همچنین برخی تجهیزات مورد نیاز برای دریافت و ارسال سیگنال ها و پردازش TS ها در ایستگاه های فرستنده رادیویی و تلویزیونی را شامل می شوند.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش نوار کناری