مجوزها

  1. احتساب این شرکت در زمره شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی ریاست جمهوری در سال 92

  2. پروانه بهره برداری صنایع نوین از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره 39545/101 الف به تاریخ 19/10/90

  3. پروانه تحقیق و توسعه از وزات صنعت، معدن و تجارت به شماره 67932/01 الف به تاریخ 16/10/93

  4. گواهینامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شماره 648/ ص ت 94 به تاریخ عضویت 27/04/91

  5. جواز تأسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 27183/01 الف به تاریخ 12/04/90

  6. پروانه تأسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 39739/01 الف به تاریخ 24/12/92

  7. پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 66190/01 الف مورخه 23/07/91

  8. گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به شماره 14654 به تاریخ 08/02/94

  9. گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001:2008 از SGS کشور سوئیس به شماره CH08/1321

  10. گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 22760 به تاریخ 27/01/87