سال ها تجربه کاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات متنوع باعث شده گروه صمیم با مجموعه ای بزرگ از مشتریان فعال در حوزه های مختلف کسب و کار همکاری داشته و خدمات خود را در اختیار آن ها قرار دهد.
ما همواره بر این اعتقاد بودیم که دستیابی مشتریان ما به چشم اندازشان، مأموریتی است که بر عهده داشته و خواهیم داشت.