سال ها تجربه کاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات متنوع باعث شده گروه صمیم با مجموعه ای بزرگ از مشتریان فعال در حوزه های مختلف کسب و کار همکاری داشته و خدمات خود را در اختیار آن ها قرار دهد.
ما همواره بر این اعتقاد بودیم که دستیابی مشتریان ما به چشم اندازشان، مأموریتی است که بر عهده داشته و خواهیم داشت.

مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مشتریان گروه صمیم
مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صداوسیما
شورای عالی قرآن
شرکت فناوری های راهبردی آریاز
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
مجتمع تجاری، اقامتی و مسکونی آرمان مشهد
مجتمع تفریحی ورزشی آبعلی (وزارت نفت)
مجتمع تفریحی ورزشی نفت محمود آباد (وزارت نفت)
سازمان خصوصی سازی
مرکز آمار و اطلاعات تهران
سازمان اوقاف و امور خیریه
مبین وان کیش
پارسان لین ارتباطات (پارس آنلاین)
شبکه گستر فن آوا
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
شرکت صبا سل آریا
شرکت تراشه سبز تهران
صنایع کامپیوتری ایران
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
ایمن همراه به پرداز (شوکا)
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
بنیاد سینمایی فارابی
شرکت ایران نوین
سامان سرمایه هما
شرکت ایران خودرو
برج سپند
مسجد امام حسین (ع) تهران
شرکت محب سلامت ایرانیان
درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه