این پروژه به سفارش معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیما و توسط گروه مهندسی صمیم طراحی و در واحد مانیتورینگ جامع اداره کل نظارت و ارزیابی فنی این معاونت، پیاده سازی شد، پشتیبانی و سرویس‌های لازم برای نگهداشت این سامانه نیز توسط گروه صمیم تأمین می گردد.

پروژه های مرتبط