سامانه هوشمند محاسبه زمان به سفارش معاونت توسعه و فن آوری رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و توسط گروه مهندسی صمیم،‌ طراحی و پیاده سازی شده است، در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری بکار گرفته شده است.

پروژه های مرتبط