ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

اتوماسیون برودکست صمیم

یک نرم افزار ؛ بی شمار قابلیت

برای استودیوهای تولید و پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی ، مراکز نظارت و کنترل کیفی برنامه ها ، مراکز فنی و برنامه ریزی پخش ، بازپخش و آرشیو رسانه ها و حتی بخش های مدیریتی بالادست ، اتوماسیون برودکست صمیم ، فقط یک نرم افزار صرف نیست . دنیایی از امکانات و قابلیت هاست که هر کسی با هر سطح سازمانی و هر نوع وظیفه عملیاتی ، می تواند اجرای فرایندهای مربوط به خود را به صورت هوشمند ، شفاف و البته بسیار سریع به پیش ببرد.

این راهکار اختصاصی گروه مهندسی صمیم ، برای خودکارسازی ، هوشمندسازی و ساده سازی فرایندهای پیچیده برودکست ، همواره دغدغه بسیاری از مدیران و تیم های عملیاتی اصلی در شبکه های تلویزیونی و رادیویی بوده است ، که اکنون با همت تیم تحقیقات و توسعه این شرکت به مرحله تولید و بهره گیری رسیده است .
هنوز بسیاری از شبکه ها در کشور ، به صورت سنتی ، دستی یا فیزیکی اقدام به انجام فرایندهای مختلف خود می کنند که این مسئله خود به امکان اشتباه ، دوباره کاری ، نقص عملیاتی و دستکم صرف نفر ساعت بسیار ، در پیچیدگی های طبیعی فرایندهای برودکست ، منجر خواهد شد.
اما حالا این مشکلات و پیچیدگی ها به لطف برنامه قدرتمند اتوماسیون برودکست صمیم ، به سادگی و به سرعت قابل رفع است.

قدرت انعطاف و قابلیت توسعه نامحدود

کلیه فرایندهای عملیاتی در مراحل مختلف برودکست ، شامل پیش تولید ، تولید ، اینجست و گردآوری، آماده سازی و برنامه ریزی برای پخش ، کنترل کیفیت ، آرشیو و ذخیره سازی ، برودکست، پلی آوت و … همگی قابل تعریف و پیاده سازی در نرم افزار بوده و براساس نیازها و ماهیت کار شبکه قابل سفارشی سازی می باشند .

در صورت نیاز به تعریف وظیفه یا فرایند جدید ، در نرم افزار ، این کار به سرعت قابل انجام و یکپارچه شدن با کل مجموعه می باشد .

پس فقط به حل مشکلات و رفع نواقص ناشی از انجام سنتی فرایندها فکر نکنید، بلکه از نرم افزار صمیم؛ افزایش سرعت، دقت و صحت اجرای فرایندهای برودکست در شبکه تان را بخواهید

ویژگی ها

یک راهکار اختصاصی؛ ویژه مکانیزاسیون فرایندهای برودکست

قابلیت ها

هوشمندسازی ، خودکارسازی و بهینه سازی فرایندهای برودکست در شبکه شما

کاربرد ها

همگام با استانداردهای جهانی و در نظر گرفتن شرایط بومی و خاص کشور در حوزه برودکست

سیستم اتوماسیون صدا و تصویر صمیم ، مجموعه ای تخصصی از زیر سیستم هایی است که به صورت جامع ، یکپارچه و فرایند گرا، تمامی بخش های اجرایی شبکه های تلویزیونی و رادیویی را ، در تمام بخش های زیر به صورت مبتنی وب و با استفاده از بروزترین تکنولوژی های بروز در حوزه برودکست ، مکانیزه می کند.

اینجست

سیستم اتوماسیون صدا و تصویر صمیم، مجموعه ای تخصصی از زیر سیستم هایی است که بصورت جامع ، یکپارچه و فرآیند گرا ، تمامی بخش های اجرایی شبکه ها

تولید

سیستم اتوماسیون صدا و تصویر صمیم، مجموعه ای تخصصی از زیر سیستم هایی است که بصورت جامع ، یکپارچه و فرآیند گرا ، تمامی بخش های اجرایی شبکه ها

بازبینی

سیستم اتوماسیون صدا و تصویر صمیم، مجموعه ای تخصصی از زیر سیستم هایی است که بصورت جامع ، یکپارچه و فرآیند گرا ، تمامی بخش های اجرایی شبکه ها

پخش و آرشیو

سیستم اتوماسیون صدا و تصویر صمیم، مجموعه ای تخصصی از زیر سیستم هایی است که بصورت جامع ، یکپارچه و فرآیند گرا ، تمامی بخش های اجرایی شبکه ها

در شبکه خودتان و
با توجه به فرایندهای خاص
عملیاتی در آن، یک دمو رایگان
از اتوماسیون برودکست صمیم
دریافت کنید.

همین حالا اطلاعات را وارد نمایید:
    دانلود